Home /  Blog /  Audicija za školu glume Teatra Levo

Audicija za školu glume Teatra Levo

Sep 3 2015Audicija za školu glume Teatra Levo. Nedelja, 13.09.2015. u 12h.

Nakon prijema i prijavljivanja kod organizatora, vreme do vašeg testiranja provodite u prijatnom ambijentu Lolinog kluba „Klub“ iz koga po pozivu, individualno, direktno ulazite u teatar.

Glumački zadaci: Glumačko recitovanje; Monolog; Imitacija; Improvizacija

Komisija je satavljena od tri člana:
Verica Đorđević
Darko Purić
Danica Subotički

Supervizori:
Anika Lehki/Milan Pjević Čupa

Komisija će konačnu odluku doneti nakon završetka audicije, a informacije o rezultatima će biti dostupne u sekretarijatu društva, kao i na telefon 063 80 555 77 (Anika).