Home /  Predstave /  Sve naše predstave /  Aktuelne predstave /  Kraljevstvo planeta Zemlja (rimejk)

kraljevstvo planeta zemlja

REŽIJA:
Aleksandra Marković

ADAPTACIJA TEKSTA:
Anika Lehki/Aleksandra Marković

KOSTIM:
Aleksandra Marković

IZRADA KOSTIMA:
Gordana Komlenić

SCENOGRAFIJA:
Anika Lehki

ŠMINKA:
Aleksandra Marković

MUZIČKI ARANŽMAN:
Zoran Vasiljević/Danica Subotički

DIZAJN PLAKATA:
Olga Gaćeša

VOĐA PREDSTAVE:
Ana Radoman

IGRAJU:

Dobra sila…………………………. Jefimija Vujović
Dobra sila pripravnica………………. Andrija Krstić
Zla sila…………………………… Petar Đurđević
Zla sila pripravnica………………… Nina Županjevac
Voditelj/paž……………………….. Milica Stošić
Kraljica…………………………… Ana Radoman
Savetnica………………………….. Ana Mladenov/Tamara Nikolić
Princ……………………………… Petar Bogdanović
Čarobnjak………………………….. Strahinja Popović

O PREDSTAVI :

Ovo je priča o borbi za prevlast nad planetom Zemljom i šta sve iz toga može da se izrodi. Osim problema globalnosti opstanka konzumiranja zagađene vode, javljaju se još problemi poremeđenih međuljudskih odnosa, zavisti, zlobe, moralnih kriza.

Kroz bajkovitu prizmu tretirani su ozbiljni problemi aktuelnog trenutka i ponuđena rešenja.
U svojoj predviđenoj formi predstava ima cilj da prikaže globalne ekološke probleme i posledice istih koje nastaju delovanjem samog čoveka, a ne nekih mističnih nepoznatih faktora koje čovek ne može da kontroliše.

Predstava, snagom svoga izraza, utiče na mladog čoveka u smislu buđenja svesti o planeti na kojoj živimo, izgradnje karaktera, pozitivnog razmišljanja, pravilnog ophođenja, rešavanje problemskih situacija, proširivanje vidika…