Home /  Škola glume /  Sezona 2017/2018. /  O školi glume

O ŠKOLI GLUME

Škola glume koncipirana je tako da obuhvati osnovne glumačke tehnike u dva nivoa obrazovanja: prvi  i drugi.

Nivoi traju po dve godine, a nakon završetka moguće je nastaviti učenje kroz nivo usavršavanja.

Polaznici su podeljeni u tri uzrasne i kvalifikativne grupe: Mlađa (uslovno), Starija 1 i Starija 2.

Nastava se odvija po sledećem rasporedu i u skladu sa školskim kalendarom, izuzev u specifičnim situacijama oko kojih se dogovaramo. Izmene rasporeda su moguće.


12-13.30h 13.30-15.00h 15-18.00h 20-23.00h 20-23:00h 20:00-…
utorak / / / Starija 1 / /
sreda / / / Starija 2 / /
subota / Мlađa Starija 1, Starija 2 / / /
nedelja Мlađa / / / / /
četvrtak* / / / / / svi članovi

*veseli četvrtak, okupljanje svih članova teatra na radionicama, druženju, razgovoru…

Supervizor:
Anika Lehki, glumica i pedagog, umetnički direktor Teatra Levo

Predavači:

Anika Lehki, glumica i pedagog
Verica Đorđević, glumica i pedagog
Danica Subotički, glumica i student književnosti
Marijana Glušac, glumica i student književnosti

Planirani gostujući predavači:
Jelena Petrović, glumica
Nemanja Janičić, glumac
Jovan Ljubenović, glumac
Ivan Jevtović, glumac
Dejan Lutkić, glumac
Milan Pjević Čupa, glumac
Milica Jević, balerina
Nikola Isaković, reditelj
Sonja Vratonjić Krstić, glumica i komunikolog, menadžer umetničke produkcije
Aleksandra Marković, psiholog i glumica
Darko Purić, glumac, reditelj i doktor medicine
Nebojša Radivojević, glumac i marketing menadžer

Škola počinje sa radom  30. septembra u 15h.

Članarina na mesečnom nivou iznosi 3000 dinara i izmiruje se do 10. u mesecu za taj mesec uplatama predavaču. Neizmirena članarina (usled neopravdanih razloga koje procenjuju rukovodstvo AKUD) povlači nemogućnost pohađanja časova. Tri neopravdana izostanka tokom jednog semestra povlače osporavanje prava na polaganje semestralnih ispita.

Plan i program

Prijavite se za Audiciju!

Zašto škola glume?