Home /  Blog /  6 nagrada na Festivalu novih teatarskih formi u Smederevskoj Palanci

6 nagrada na Festivalu novih teatarskih formi u Smederevskoj Palanci

May 31 2013

IZ IZVEŠTAJA I ODLUKA ŽIRIJA
21. FESTIVALA NOVIH TEATARSKIH FORMI
Smederevska Palanka od 08. do 13. decembra 2012.

Predstava “U kubu”, Teatra Levo iz Beograda, nastala je u zanimljivom pokušaju sinteze i nadgradnje poetskog teatra i teatra pokreta, Anika Lehki, autor predstave, oblikuje jedinstveni poiesis, sudar stihova Miodraga Jakšića i koreografskog mizanscena, a ovaj sintesis protagonisti predstave autentično izvode, tako da ova složena forma ni jednog trenutka nije isuviše zahtevna i zamorna za gledaoca.

Žiri je odlučio da pohvali:
Marijanu Glušac, za igru u predstavi “U kubu”;

Žiri dodeljuje sledeće nagrade:
Sofiji Sretenović, za ulogu u predstavi “U Kubu”, teatra “Levo” iz Beograda.
Nini Pantić, za ulogu u predstavi “U Kubu”, Teatra “Levo” iz Beograda;
Aniki Lehki, za doprinos alternativnom pozorišnom izrazu u predstavi “U kubu” Teatra “Levo iz Beograda
Teatru “Levo”, za scenografiju za predstavu “U kubu”
Treću nagradu za najbolju predstavu u celini žiri dodeljuje Teatru “Levo” iz Beograda, za predstavu “U Kubu”, u režiji Anike Lehki

Žiri publike za kolektivnu igru:
Teatru “Levo” iz Beograda, za predstavu “U Kubu”

Ž i r i :
AleksandarVolić,s.r
dr Darko Trajanović, s.r.
Vladimir Đurđević, s.r.

U Smederevskoj Palanci,
13. decembra 2012.